Emerce TechLive!

Trends in Business, IT & IoT en effecten op security/privacy

10:00 30 minutes presentation eSecurity

Barry gaat in op de Business, IT en IoT ontwikkelingen tot 2040 en de effecten daarvan op security & Privacy.

Gelijktijdige sessies