Emerce TechLive!

Q & A sessie: Hoe creëer je personalised cross-device experiences?

13:20 30 minutes presentation The Future of Payments

Deze sessie gaat in op vragen als:

* Welke voordelen levert de ontwikkeling van SEPA Instant Payments op voor betalers en ontvangers in de waardeketen? En hoe zouden aanbieders daarop in kunnen spelen?

* Waar ontmoeten Innovatieve Software Solutions en Marketing elkaar (in de customer journey)?

* Hoe zorg je dat de betalingen naar de achtergrond verschuiven en de gepersonaliseerde (cross-deviced) ervaringen naar de voorgrond?

Gelijktijdige sessies